כנס בנושא שדרוג מערכות הנדסיות יום רביעי 02.12.15 בשעה 16:00 |

 

 

כנס שדרוג מערכות הנדסיות כמתודולוגיה לשיפור המיצוב העסקי.