כנס אפקה לפיתוח הון אנושי לאומי בהנדסה יום חמישי 24.05.18 בשעה 09:00 |