אירועים

כנס הון אנושי בהנדסה 2019

כנס הון אנושי בהנדסה 2019

22/05/2019 09:00
פורום הבוגרים השנתי

פורום הבוגרים השנתי

29/05/2019 18:00
יום פתוח-תואר ראשון

יום פתוח-תואר ראשון

31/05/2019 09:00
יום פתוח-תואר שני

יום פתוח-תואר שני

31/05/2019 09:00