5 מפגשי ZOOM איך מתחיל מיזם יום ראשון 22.11.20 בשעה 17:00 - יום שלישי 22.12.20 בשעה 19:00 |