ערב העשרה טכנולוגי למערך התקשוב יום שלישי 07.07.15 בשעה 17:45 |