אירועי חבר הנאמנים – יום של הנדסה יום שלישי 20.05.14 בשעה 12:00 |

Some description
 

בתוכנית

12:00-16:00 יריד תעסוקה טכנולוגי
13:00-19:00 תערוכת פרויקטי גמר
14:00-15:30 פגישת המועצה האקדמית (למוזמנים בלבד)
16:00-17:30 המושב השנתי ה-19 של חבר הנאמנים (למוזמנים בלבד)
17:00-21:00 יום פתוח

 


  הזמנה