מצגות כנס אנרגיה חכמה

מצגות כנס SMART ENERGY אשר התקיים ב- 30.3.15

 

מושב ראשון

14:40-15:10  מדיניות הממשלה בתחום ה- Smart Energy >>

                     מר אדי בית הזבדי, מנהל אגף ניהול משאבי תשתית, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים   

15:10-15:40  פרויקט התייעלות אנרגטית בבתי חולים חלק ראשון >>
                     פרויקט התייעלות אנרגטית בבתי חולים חלק שני >>

                     Mr. Daniele Liberanome, Prima Vera    

15:40-16:00  User Innovation in Smart Cities >>

                     פרופ' אראל אבינרי, ראש המחלקה להנדסה וניהול מערכות תשתית, מכללת אפקה

 
מושב שני

16:30-17:00  ערים חכמות והשימוש באנרגיה חכמה לחיסכון ושיפור באיכות הסביבה >>

                     מר אורי בן-ארי, יועץ אסטרטגי לערים חכמות                          

17:00-17:20  תכנון תשתיות במדינת ישראל כמנוף להידברות חלק ראשון >>
                     תכנון תשתיות במדינת ישראל כמנוף להידברות חלק שני >>

                    גב' רחל לוטן, מנהלת המחלקה לתכנון סטטוטורי, הסדרת מקרקעין ופיתוח בר קיימא,
                    בחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל
       
      
17:20-18:20  חדשנות ישראלית חכמה | פיתוחים ישראליים חדשים בתחום האנרגיה 

Lednet >> 

Enchor >>

Light-App >>

Smart Green >>

Kerenrg >>

Phoebus-Energy >>