הנדסה במאה ה-21: נשארים עם האצבע על הדופק

המוסדות האקדמיים ללימודי הנדסה נדרשים היום להתאים את תכניות הלימוד לאתגרים הרבים שמציבה המאה ה-21 בפני העוסקים במקצוע. בכנס לפיתוח הון אנושי לאומי בהנדסה, שיזמה מכללת אפקה, עסקו בכירי עולם האקדמיה, התעשייה, הממשל והצבא, בצעדים שיש לנקוט כדי שהסטודנטים של היום יהפכו למהנדסי המחר ויובילו בהצלחה את התעשייה.