מסיבת סוף סמסטר בהפקת אגודת הסטודנטים

מסיבת סוף סמסטר באפקה 

טעימה קטנה ממסיבת סוף הסמסטר שלנו ופתיחת הקיץ במכללת אפקה, המסיבה בהפקתה האגדית של אגודת הסטודנטים.