אירועי 25

אפקה במספרים

25 שנים

5 בתי ספר אקדמיים

10 תוכניות לימוד לתואר ראשון

4 תוכניות לימוד לתואר שני

מעל ל-400 חברי סגל

כ-3,500 סטודנטים

מעל ל-6,250 בוגרים

97% מהבוגרים משולבים בתעשייה

1.25 מיליארד דולר תרומה שנתית לתל"ג