התקן לניטור רמת חמצן בדם - פרויקט גמר

רווית החמצן בדם הינו מדד חשוב לאפיון מצבים פיזיולוגים ופתולוגיים ומתבסס על בדיקה אופטית המבדילה בין המוגלובין מחומצן ושאינו מחומצן. במהלך פרויקט רב-תחומי זה פותח ונבנה אבטיפוס עבור התקן נייד, זול ונוח המנטר רמת רווית החמצן בדם. ייחודו של המכשיר הוא בהתבססותו על מדידה ואפיון של קרני האור החוזרות מהרקמה. אפליקציית אנדרואיד פותחה להצגת תוצאות המדידה. למכשיר חדשני זה פוטנציאל קליני לשיפור הטיפול הביתי עבור חולים הסובלים ממחלות בדרכי הנשימה.