אשכול מדעי החיים למהנדסים

אשכול מדעי החיים למהנדסים

אשכול זה מאפשר הגשת מועמדות לתוכנית הארבע שנתית לקבלת תואר דוקטור ברפואה.
אשכול זה כולל בתוכו את כל שבעת קורסי הליבה הנדרשים במקצועות קדם לפני הגשת מועמדות לתוכנית. 

לפרטים אודות התוכנית >>