רובוט לאיתור נפגעים

באירועים של רעידות אדמה, פיצוצים שונים ותאונות באתרי בנייה, בני אדם יכולים להיות קבורים תחת כמה מטרים של הריסות. פעולות האיתור וההצלה עלולות להיות מסוכנות וגורם הזמן הינו קריטי. בפרויקט גמר זה, תוכנן ונבנה רובוט אשר ישמש ככוח עזר לצוותי ההצלה במשימות איתור נעדרים בזירות אסוןלרובוט יכולת עבירות גבוהה בשטח הררי, הוא מאתר לכודים באמצעות גלאי זיהוי חום גוף, ובזמן אמת מקליט ומשדר למפעילו תמונת וידאו מהשטח.