התמחות במערכות מידע

כמה מילים על תחום מערכות מידע 

תחום מערכות המידע הוא מרכיב מהותי ואינטגרלי בפעילות העסקית של כל מפעל, ארגון או חברה. טכנולוגיית מידע (IT – Information Technology) עוסקת באופן השימוש במשאבי חומרה, תוכנה ותקשורת מחשבים לטובת ניהול מידע, ובכלל זה אחסון, עיבוד, הגנה והעברה של מידע. מחלקות ה-IT מנהלות את מערכות המידע הארגוניות בחברה, ואחראיות לאפיונן, פיתוחן, הפעלתן ותחזוקתן. תפקידן של מערכות אלו להעניק תמיכה הולמת בכל פעילויות הארגון ולסייע בהשגת מטרותיו. מהנדסי תעשייה וניהול המומחים במערכות מידע משתלבים בתכנון, באפיון ובבנייה של מערכות המידע, בהתאם לצרכים העסקיים, השיווקיים והייעודיים של הארגון או הלקוח.  

יתרונות ההתמחות במסלול מערכות מידע במכללת אפקה 

ההתמחות מקנה הבנה מעמיקה של מגוון האפשרויות הטמונות במערכות מידע, וכלים למינוף משאבי הטכנולוגיה הארגוניים לטובת מימוש האסטרטגיה העסקית של הארגון. מבחר הקורסים שמציעה התוכניתבתורת המידע, במערכות מידע לניהול קשרי לקוחות, בכריית מידע ועוד מקנים לסטודנטים ידע מקיף ומגוון ומיומנויות לניהול מערכות המידע הארגוניות.  

העתיד המקצועי של בוגרי מסלול מערכות מידע 

התשתית העסקית והתעשייתית של כל ארגון מצליח נשענת על מערכות מידע, ולכן גואה הביקוש למומחים בתחום. השלמת מסלול ההתמחות במערכות מידע באפקה פותחת בפני הסטודנטים אפשרויות תעסוקה בלתי מוגבלות והזדמנות להשתלב במחלקות מערכות המידע של כל ארגון, חברה או מפעל במגזר העסקי והפרטי. בוגרי ההתמחות יכולים לעבוד, בין היתר, במפעלים בתעשיות ביטחוניות ואזרחיות, בחברות תקשורת, בחברות תוכנה רב-לאומיות, בחברות סטארט-אפ, בבנקים, בחברות ביטוח, במשרדי ממשלה, בצבא, במשטרה, בחברות ייעוץ, בארגונים חברתיים ועוד.  


אישור לשכת מנתחי מערכות מידע, להכרה בהתמחות במערכות מידע במכללת אפקה >> 

תעודה לאישור כי מכללת אפקה מוכרת ע'י לשכת מנתחי מערכות מידע >>