התמחות במערכות אנרגיה והינע חשמלי

כמה מילים על מערכות אנרגיה והינע חשמלי

התמחות בניתוח ובתכנון מערכות הכוללות מנועים ומחוללים, המשולבות במערכות בקרת הספק מתוחכמות ומורכבות ובמערכות בקרת הינע אלקטרוני, וכן מערכות אנרגיה מתחדשות מבוססות תאים פוטו־וולטאים, טורבינות רוח ועוד.