פרויקט גמר

פרויקט הגמר הינו סימולציה של עבודת המהנדס בתעשייה, ומשמש "כרטיס הביקור" של הסטודנט בפניותיו אל מעסיקים פוטנציאלים.

הפרויקט מהווה הזדמנות מצוינת לסטודנט לרכוש ניסיון, ולפתח יכולת עבודה עצמאית, בעודו מלווה במנחה מקצועי, כשהוא נמצא בסביבה אקדמית התומכת בידע ובאמצעים. הניסיון הנרכש אמור להעניק לסטודנט ניסיון מעשי ונותן לו עדיפות בקבלתו לעבודה.

באפקה פועלת יחידה המטפלת בפרויקטי הגמר – מחלקת פרויקטי גמר, כאשר לכל תחום לימודים יש פרויקטור, שהוא האחראי האקדמי על הפרויקטים בתחומו. לכל סטודנט המבצע את הפרויקט, צמוד מנחה פרויקט מסגל המכללה או מהנדס מנוסה מהתעשייה, המלווה את הסטודנט בתהליך ביצוע הפרויקט.

מקורם של למעלה מ-20% מהפרויקטים בתעשייה, המחפשת פתרונות לפיתוחים שונים, וחלקם של הפרויקטים אף מיושמים הלכה למעשה.

פרויקט הגמר מבוצע ע"י הסטודנט במשך שלושה סמסטרים, החל מהסמסטר השישי (סמסטר ב' של השנה השלישית).

המכללה מייחסת חשיבות רבה ומקדישה משאבים רבים לפרויקט הגמר, אותו חייב להגיש כל סטודנט, במסגרת לימודיו במכללה, כתנאי לקבלת התואר. זאת  בהתאם לתפיסה האסטרטגית, השואפת למצות את מירב הקשר בין תוכנית הלימודים לבין התעשייה והמשק הישראליים, וכדי להכשיר את הבוגרים לקראת התמודדות אמיתית עם שוק ההנדסה.

לפרטים נוספים על פרויקט הגמר