מדוע לבחור באפקה

פרויקט הגמר במכללת אפקה

פרויקט הגמר במכללת אפקה מהווה חלק מהדרישות האקדמיות לקבלת תואר מהנדס בתחומי החשמל והאלקטרוניקה, התוכנה, התעשיה וניהול, ההנדסה המכנית וההנדסה הרפואית.

שנה קלנדרית מלאה מוקדשת לטובת הפרויקט על מנת לאפשר לסטודנטים להתמודד באופן מעמיק ומקיף עם האתגר ולהצליח במשימת פרויקט הגמר, וזאת בשונה ממוסדות השכלה אחרים המקצים לפרויקט תקופה קצרה יותר של שנה אקדמית בלבד.

הפרויקטים מתבצעים באוריינטציה יישומית של בעלי עינין כולל "מהנדס מבצע" (הסטודנט), לקוח, הנדסת מערכת וכיו"ב. היקף משוער של כל פרויקט שווה ערך לכ-400 שעות עבודה של מהנדס מתחיל אך במידת הצורך כמות השעות יכולה לגדול.

צוות מחלקת פרויקטים מלווה, מדריך ומעניק ייעוץ מקצועי לפרויקטים השונים. הצוות, שנבחר בקפידה מתוך חברי הסגל הבכיר של המכללה או מחוצה לה, מונה פרויקטורים, המרכזים ומנהלים את הפרויקטים בתחומים האקדמיים השונים הנלמדים במכללה, מנחים ובוחנים, מומחים בתחומם, בעלי נסיון הנדסי עשיר, מנהלת פרויקטים לטיפול אדמיניסטרטיבי שוטף בדרישות המחלקה וראש מחלקה המנהל את פעילותה.

מגוון המשאבים שהמכללה מעמידה לרשות הסטודנטים כולל: מעבדות, צבדי"ם וערכות פיתוח, ספרות מקצועית. זאת לצד הכשרה ייעודית שהמכללה מעניקה לסטודנטים בקורס לניהול מערכתי של פרויקטים (בדומה לתעשיה), שמצייד אותם בידע מקיף על נושאים חשובים בתחום הפרויקטים ובכלים אשר ישמשו אותם במהלך הפרויקט, כגון: חשיבה מערכתית רחבה, מחזור חיים של פרויקט, ניתוח דרישות, ניהול והקצאת משאבים בפרויקט וכו'. פרויקט הגמר בשילוב גיליון הציונים של הסטודנט משמים "כרטיס הביקור" בפניותיהם אל מעסיקים פוטנציאלים.

מבחר הנושאים שמציעה המכללה לסטודנטים מגוון מאוד וכולל נושאים מהתעשייה ומחוצה לה. הסטודנטים מחוייבים לפעול על פי נוהל פרויקטים מוגדר ובמהלך הפרויקט מגישים מספר תוצרים, כולל: מסמך הגדרת פרויקט, שני דו"חות ביניים הדומים בהרכבם למסמכי PDR ו-CDR וספר פרויקט, המתעד ומסכם את עבודתם. בכל פרויקט מוגדר מראש תוצר סופי מוחשי אותו על הסטודנט לספק ואשר כולל דגם ו/או אבטיפוס ו/או סימולציה ו/או חבילת תוכנה ו/או מערך ניסוי המסופקים ללקוח עם הגשת הפרויקט.

כפלטפורמה אקדמית לפיתוח פתרונות עבור התעשייה מאפשרת מכללת אפקה לחברות וארגונים להציע נושאים לפרויקטי גמר ולמצות את מלוא הפוטנציאל ממימושם באופן יצירתי, מקצועי ואיכותי. בפרויקטים שמקורם בדרישה של התעשיה ניתנת ללקוח אפשרות לצוות לסטודנט איש מקצוע מהתעשיה אשר ישמש מנחה לפרויקט מטעם החברה.

כמו כן, מימון סמלי בלבד של התעשיה לפרויקטים שלהם מאפשר לארגונים:

 • בחירת סטודנט ממצטייני המחזור בעל רקע מתאים לביצוע הפרויקט אשר עומד בדרישות סף אקדמיות
 • תמיכה מקצועית של סגל המכללה בפתרון בעיות ספציפיות במהלך הפרויקט.
 • הגמשת לוחות הזמנים של הפרויקט בהתאם לצרכיהם (ולא על פי לו"ז המוכתב מראש).
 • ליווי צמוד של צוות המחלקה המקצועי המטפל בכל היבטי ביצוע הפרויקט
 • מינוי מנחה מרכז לפרויקטים רב תחומיים המיושמים ע"י מספר סטודנטים.
 • קשר תדיר בין הארגון לסטודנט
 • ביצוע שלושה סקרי תיכון
 • שמירת סודיות ואי פרסום הפרויקט בהתאם לצורך
 • קבלת מלוא זכויות היוצרים תוך ויתור מלא על ה – IP מצד המכללה
 • הסכם פורמאלי קצר ופשוט לעיגון הנ"ל

פרויקט גמר בהזמנה מאפשר לארגונים עסקיים הן לקדם את צרכיהם ולפתח פתרונות ייעודיים, הנדרשים להם בתחומי התפעול, ההנדסה והפיתוח, והן לקחת חלק פעיל בהכשרת דור מהנדסי העתיד. באמצעות שיתוף הפעולה הייחודי שאפקה מציעה לתעשיה ניתן:

 • לפתור "בעיות מגרה שלישית" בצורה מהירה, יעילה וחסכונית
 • לעבוד עם מנחה מומחה בתחומו "כיועץ" צמוד לפרויקט
 • להיחשף לטכנולוגיות וכלים החדשניים ביותר
 • להשתמש באופן חופשי במעבדות ומאגרי הידע של במכללה בהתאם לצורך
 • "לרענן" ידע תיאורטי
 •     לעבוד עם מהנדסים צעירים בתחילת דרכם המקצועית המהווים פוטנציאל לגיוס עתידי
בתמורה לכך הארגון תומך בסטודנט, מייעץ ומספק לו את אמצעים הנדרשים, משתתף בסקרי תיכון, ומסייע במניעת עיכובים כדי שהסטודנט יוכל לעמוד בלוחות זמנים ולסיים את הפרויקט בהצלחה ובזמן.