VerYGen - שירותי אימות מוצרים

Some description

פרויקט גמר תעשייתי 2015
VerYGen - שירותי אימות מוצרים 
שם הסטודנט: טל אוהב ציון
מחלקה: הנדסת תוכנה

זיוף הינו סוג של הונאה הגורם לצרכן לרכוש מוצר לא אמין, באיכות ירודה, המתחזה למוצר המקורי. VeryGen הוא שירות המשתמש בטכנולוגיה מתקדמת בכדי לתת לצרכן, בלחיצת כפתור, יכולת לבדוק באם המוצר שרכש הנו מקורי. זהו שירות גלובלי שאינו מוגבל לסוג מוצר, גודלו ואופן ייצורו והמאפשר לכל יצרן ומשווק, בשירות עצמי, לספקו ללקוחותיו בצורה פשוטה וקלה לשימוש. הפרויקט נעשה בשיתוף חברת TERRASFE -חברה המספקת אבטחה ללקוחותיה, באמצעות גיבוי אוטומטי ומוצפן של המידע שלהן, וביצוע בקרה מלאה על התהליך.

כיצד נולד הרעיון?

אחד מחברי הצוות נמצא בקשר עם חברה אחרת המפתחת מוצר ייחודי לעצירת התקרחות וגידול שיער מחדש. מכיוון שעלה צורך להגן על המוצר מפני זיופים מיד עם צאתו לשוק, נולד הרעיון להגן עליו בעזרת קוד ייחודי שיאומת פעם אחת בלבד. מכאן התרחב הרעיון ליישום בכל סוג של מוצר ולהשתמש בשירות כפלטפורמה לשירותים נוספים רבים כערך מוסף ללקוחות החברה ולצרכני המוצרים.

VeryGen - מוודא כי המוצר הנרכש מקורי