תגובת המיקרוסרקולציה הפריפרית להאטת נשימה מונחת מכשיר

תגובת המיקרוסרקולציה הפריפרית להאטת נשימה מונחת מכשיר – הנדסה רפואית

שם הסטודנטית: דנית לוי
שם המנחה: ד"ר זהבה בלכמן

מטרת הפרויקט היא לאבחן שינויים במיקרוצירקולציה הפריפרית, לרבות  זרימת דם ולחץ חמצן רקמתיים, כתגובה לתרגול נשימה באמצעות מכשיר מנחה נשימה. הפרויקט הינו מחקר המבוסס על ניסוי קליני בהשתתפות מתנדבים בריאים. העבודה כוללת עיבוד וניתוח אותות פיזיולוגים המנוטרים לאורך הניסוי.