מערכת תומכת החלטה לרופאים בחדרי מיון

רופאים בחדרי מיון נמצאים תחת עומס עצום. בפרויקט זה פותחה מערכת ממוחשבת תומכת החלטה, אשר תסייע לרופאים לבחור לטפל בחולים. האחות תכניס למערכת ממוחשבת את הממצאים עמם מגיע המטופל, והמערכת תוציא פלט המורה על הבדיקות אותן כדאי לעשות, מבלי להמתין לסבב נוסף של הרופא.