אפליקציה לנגישות עסקים


בשנת 1998 נחקק בישראל חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, המחייב כל עסק אשר נותן שרותים, להיות מונגש לאנשים עם מוגבלויות. החוק מפנה לסדרה של תקנות נגישות בתחומים שונים המפרטות מהן הדרישות המעשיות למימוש הנגישותהתקנות העיקריות הן תקנות העוסקות במבנה ותקנות נגישות השירות העוסקות בעיצוב פנים, הדרכות עובדים, הנגשת אינטרנט, חלופות למענה טלפוני, נהלים ועוד. בתי עסק גדולים משקיעים מאמצים מרובים בהנגשה אך בתי עסק קטנים ובינוניים, אשר אינם יכולים להרשות לעצמם יועצים, מתקשים בביצוע התקנות. לפיכך נוצר מצב בו עסקים אינם מונגשים כלל לציבור עם מוגבלויות.

בפרויקט גמר זה פתוחה אפליקציה לעסקים קטנים/בינונייםהמאפשרת לבעלים לבחון את מידת התאמת העסק לתקני הנגישות. המערכת תכיל את כל המידע המפורט בחוק שאילתות לבעל העסק כגון: מה רוחב דלת הכניסה? האם ישנה מדרגה בכניסה או רמפה?. לאחר מענה על השאלות, תוציא המערכת דו"ח ליקוייםהנחיות לביצוע פעולות הנגשה, ופרטי התקשרות לבעלי מקצוע רלוונטיים.