מסלולי פרויקטי גמר

תואר ראשון

פרויקט הגמר לתואר ראשון הינו השלב האחרון של לימודי הסטודנטים במכללה והוא נועד לאפשר לסטודנטים לסיים את חובותיהם האקדמיים לשם קבלת התואר הנכסף ולסייע לסטודנטים ללא ניסיון קודם לרכוש ניסיון מעשי ולהשתלב במהירות בשוק העבודה.
באפקה פועלת מחלקה יעודית המטפלת בפרויקטי הגמר – מחלקת פרויקטי גמר, כאשר לכל תחום לימודים (בית ספר להנדסה) יש פרויקטור, שהוא האחראי האקדמי על הפרויקטים בתחומו. לכל סטודנט המבצע את הפרויקט, צמוד מנחה פרויקט מסגל המכללה או מהנדס מנוסה מהתעשייה, המלווה את הסטודנט בתהליך ביצוע הפרויקט. מקורם של למעלה מ-30% מהפרויקטים בתעשייה, המחפשת פתרונות לפיתוחים שונים, וחלקם של הפרויקטים אף מיושמים הלכה למעשה.

פרויקט הגמר מבוצע ע"י הסטודנט במשך שלושה סמסטרים, החל מהסמסטר השישי (סמסטר ב' של השנה השלישית). וסיומו בסוף הסמסטר השמיני ואחרון (סמסטר ב' שנה רביעית)

המכללה מייחסת חשיבות רבה ומקדישה משאבים רבים לפרויקט הגמר, אותו חייב להגיש כל סטודנט, במסגרת לימודיו במכללה, כתנאי לקבלת התואר. זאת  בהתאם לתפיסה האסטרטגית, השואפת למצות את מירב הקשר בין תוכנית הלימודים לבין התעשייה והמשק הישראליים, וכדי להכשיר את הבוגרים לקראת התמודדות אמיתית עם שוק ההנדסה.

ניתן ליישם את פרויקט הגמר בכפוף לכל הדרישות הנוהליות של פרויקטי הגמר (כולל דיווחי בינים, אבני דרך, משך הפרויקט ועמידה בבחינות) באחד מ- 3 פורמטים:

  1. פרויקט יחידני לביצוע ע"י סטודנט יחיד
  2. פרויקט קבוצתי לצוות של עד 3 סטודנטים ומאפשר לחברי הצוות לפתח מיומנות של עבודת צוות, מנהיגות, וראיה

    מערכתית והיקפו גדול משמעותית ביחס לפרויקט היחידני.
  3. פרויקט מחקרי המונחה על-ידי איש סגל הוראה ומחייב אישור פרטני.

תואר שני

עבודת הגמר מסמכת את לימודי התואר השני במסלולים השונים. עבודת הגמר נמשכת 10 חודשים (וניתנת להארכה עד 5 חודשים נוספים). העבודה בכללה הינה פרטנית למעט אשור מיוחד לעבודה בזוגות. קיים נוהל כללי לעבודות גמר ונוהל פרטני לכל מסלול המתאר את שלבי עבודת הגמר ותוכנם.