פרויקטי גמר

פרויקטי גמר

אפקה מייחסת חשיבות רבה ומקדישה משאבים לפרויקט הגמר שכל סטודנט מחויב להגיש במסגרת לימודיו כתנאי לקבלת התואר. הפרויקט מהווה עבור הסטודנטים הזדמנות מצוינת לרכוש ניסיון ולפתח יכולת עבודה עצמאית ועבודת צוות, תוך כדי לימודיהם,  בעודם מלווים במנחה מקצועי, ידע ואמצעים שמציעה הסביבה האקדמית התומכת של אפקה

לשם ביצוע הפרויקט נדרשים הסטודנטים להשתמש בכל הידע והכלים שרכשו במהלך לימודיהם וכן לרכוש ידע נוסף בלימוד עצמי, וליישם אותם הלכה למעשה. הפרויקט מדמה את עבודת המהנדס ואת תהליך פיתוחו של מוצר חדש בארגון עסקי ובמסגרתו רוכשים הסטודנטים כלים ומיומנויות שמסייעים להם מאוחר יותר בעת התמודדותם על תפקידים שונים בעולם האמיתי ובמקרים מסוימים אף מעניקים להם יתרון על פני אחרים שלא עברו התנסות מעין זולמעלה מ-30% מהפרויקטים שמגישים הסטודנטים של אפקה מקורם בתעשייה, המחפשת פתרונות לפיתוחים שונים, כאשר חלקם אף מיושם בתעשייה הלכה למעשה. המאגר של אפקה מכיל מבחר רחב של פרויקטים ממקורות שונים אשר חלק נכבד מתוכם הינו רב תחומי ויישומו מחייב הקמת צוותי עבודה, לצד שיתוף פעולה עם סטודנטים ממחלקות אקדמיות שונות

פרויקט הגמר שמתחיל בסמסטר השישי ללימודים (סמסטר ב' של השנה השלישית) נמשך ארבעה סמסטרים ויחד עם גיליון הציונים משמש את הסטודנטים כ"כרטיס ביקור" בעת פנייתם למעסיקים פוטנציאליים בתעשייה.