תכנית הכנה "בדרך להנדסה"

תכנית הכנה "בדרך להנדסה"- 

 

תוכנית ההכנה "בדרך להנדסה" מיועדת למועמדים הזכאים לתעודת בגרות שאינם עומדים בתנאי הקבלה ללימודי התואר הראשון במכללת אפקה באחד מאפיקי הקבלה. התוכנית מעניקה להם הזדמנות להתקבל ללימודים על סמך הישגיהם בה.

הנרשמים לתוכנית ההכנה יוכלו להגיש מועמדות ללימודי תואר ראשון באפקה בשנת הלימודים תשפ"ב.

ההרשמה למכינה בדרך להנדסה מתחילה ב- 15/08/2021

מסיימי התוכנית יתקבלו ללימודים על פי ציוניהם בקורסים.

 

תכנית הלימודים

• לימודי פיזיקה
• לימודי מתמטיקה
• לימודי אנגלית

תנאי הקבלה

לפניכם פירוט תנאי הקבלה לבעלי זכאות לתעודת בגרות. עליכם לעמוד באחד מהתנאים:

בגרות במתמטיקה - 3 יחידות לימוד בציון 80 ומעלה או 4/5 יח"ל בציון עובר.

בחינה פסיכומטרית - ציון 550 ומעלה ובציון 115 ומעלה בחלק הכמותי.

אם אינכם עומדים בתנאי הקבלה לתוכנית ויש בידכם זכאות לתעודת בגרות עליכם לעבור מבחן התאמה פנימי.

למידע נוסף ולשיחה עם יועצי הלימודים מלאו פרטיכם:

זמני התכנית

הלימודים בתוכנית נמשכים כשישה חודשים (24 שבועות). בתוכנית הלימודים כ-600 שעות, בשלושה מקצועות: כ-300 שעות לימודי מתמטיקה, כ-250 שעות לימודי פיזיקה וכ-50 שעות לימודי אנגלית.

מסלולי הלימוד

התכנית נפרסת על פני 6 חודשים, 24 שבועות, 4 ימי לימוד במהלך השבוע בשעות הבוקר.


תנאי הקבלה ללימודי תואר ראשון באפקה

• קורסי מתמטיקה – ציון 75 ומעלה
• קורסי פיסיקה – ציון 70 ומעלה 
• קורס אנגלית – ציון 70 ומעלה
(ציונים אלו מחליפים את ציוני הבגרות באנגלית, מתמטיקה ופיזיקה ואופן הקבלה הוא קבלה על סמך ציוני בגרות)

מלגות


מועמד שיסיים בהצלחה את התכנית (ולא נדרש לתכנית או קורס הכנה חוזר בכל אחד מהמקצועות) ונרשם לשנת הלימודים האקדמית זכאי למלגה במידה ועמד בקריטריונים הבאים:
1. 50% החזר ממחיר התכנית – סטודנט במסלול בוקר שצבר בשנה הראשונה ללימודיו 30 נ"ז בלימודים האקדמיים או סטודנט במסלול משולב שצבר 24 נ"ז בלימודים האקדמיים בממוצע של לפחות 75-89.99 ובתנאי שעבר בהצלחה את הקורסים הבאים: פיזיקה 1, חדו"א 1 ואלגברה ליניארית.

2. 100% החזר ממחיר התכנית – סטודנט במסלול בוקר שצבר בשנה הראשונה ללימודיו 30 נ"ז בלימודים האקדמיים או סטודנט במסלול משולב שצבר 24 נ"ז בלימודים אקדמיים ובתנאי שעבר בהצלחה את הקורסים הבאים פיזיקה 1, חדו"א 1 ואלגברה לינארית בממוצע של 90 ומעלה .

כלל המלגות ניתנות בשנה השנייה ללימודים לשכר הלימוד ובתנאי שהסטודנט מן המניין בשנה שנייה ורשום ל-75% מהמערכת המומלצת לשנה השנייה.

מכללת אפקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במתכונות הלימוד ובלוח הזמנים.