סגל המכינה

סגל המכינה

ראש אקדמי  - ד"ר שרה מייברג
מנהלת המכינה - גב' חני תייר
יועצת חינוכית - גב' טלילה הדסי
רכזת סטודנטים - גב' איילת עטיה

סגל מרצים


אלון לבקוביץ (.B.A)
דוד לניאדו (.M.Sc)
אלינה קנדליס (.M.Sc)
ויקטור טאובקין (.M.A)
מלכה רגב (.M.A)
יקותיאל שהם (.M.A)
ולדימיר גלמן (.M.Sc)