מסלולי התמחות מקצועיים

מסלולי התמחות מקצועיים


תוכנית הלימודים לתואר שני בהנדסת מערכות של מכללת אפקה כוללת מסלול מרכזי רב תחומי, אחד, ושלוש התמחויות בתפקידים קלאסיים של הנדסת מערכות: מנהל מערכת, ארכיטקט מערכת, ואנליסט מערכת. קורסי הבחירה כוללים מספר תחומים בהם עוסקת הנדסת המערכות, כגון: מערכות אנרגיה, מערכות חלליות, ועוד, כמפורט ברשימת קורסי הבחירה.