תכנית הלימודים


מהלך הלימודים

  • משך התוכנית הוא שנתיים (5 סמסטרים כולל סמסטר קיץ)
  • הלימודים מתקיימים פעמיים בשבוע בין השעות 15-21
  • היקף התוכנית הוא 43 ‏נקודות זכות (נ"ז). מתוכן, 31 נ"ז במקצועות חובה, 6 נ"ז במקצועות בחירה,  ו- 6 נ"ז בגין עבודת הגמר
  •  על כל סטודנט חובה לקחת בסמסטר ראשון ללימודים אחד משני הקורסים הבאים: "הסתברות וסטטיסטיקה" ו"אלגוריתמים ותכנות". זאת בהתאם לרקע של המועמד ולפי החלטת וועדת קבלה
  • בסיום שנה ראשונה ללימודם על כל סטודנט יש לבחור נושא לעבודת גמר. ניתן להשתלב במחקר של אנשי הסגל או לבצע עבודת גמר מול תעשייה

תנאי קבלה