תכנית הלימודים


מהלך הלימודים

  • משך התוכנית הוא שנתיים (5 סמסטרים כולל סמסטר קיץ)
  • הלימודים מתקיימים פעמיים בשבוע בין השעות 16-22
  • היקף התוכנית הוא 42 ‏נקודות זכות (נ"ז). מתוכן, 30 נ"ז במקצועות חובה, 6 נ"ז במקצועות בחירה, ו- 6 נ"ז בגין עבודת הגמר
  • כל סטודנט מחויב ללמוד בסמסטר הראשון ללימודים אחד משני הקורסים הבאים: "הסתברות וסטטיסטיקה" ו"אלגוריתמים ותכנות". זאת בהתאם לרקע של המועמד ולפי החלטת וועדת קבלה.
  • כל סטודנט מחויב לקחת 3 קורסי בחירה: מתוכם לפחות קורס אחד משתי הסדנאות ולפחות קורס אחד מ-"נושאים נבחרים במערכות תבוניות"
  • בסיום שנה ראשונה ללימודם על כל סטודנט לבחור נושא לעבודת גמר. ניתן להשתלב במחקר של אנשי הסגל או לבצע עבודת גמר בשיתוף התעשייה.

תנאי קבלה