תואר שני בהנדסה וניהול במסלול מערכות שירות

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ- 80% מכלל המועסקים במשק הישראלי עוסקים בתחום השירות! מטרת התכנית היא הכשרת מנהלי מערכות שירות שיישמו מתודולוגיות הנדסיות וניהוליות תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות, מתוך הבנה מעמיקה של הגורם האנושי המעורב בתהליך הן מצד נותן השירות והן מצד מקבל השירות.