האם השקעה בתשתיות התחבורה תוביל לירידה במשכי הנסיעה ?

ניתוח דפוסי נסיעה של תושבים בערים ברחבי העולם מצביע על תופעה מעניינת – משך הזמן הממוצע אותו מקדיש אדם לנסיעות ביום, הוא כשעה עד שעה וחצי. "תקציב משך הזמן" נשמר על-פני שנים ועשורים, וחוצה תרבויות ואזורים גאוגרפיים. תופעה זאת עומדת בסתירה להנחה המקובלת כי השקעה משמעותית בתשתיות תחבורה תוביל לירידה במשכי הנסיעה ובהתאם להפחתה בעלויות הכלכליות המשויכות להם.
בתוכנית "רבע לאורבני" ששודרה בגלי צה"ל מראיינת נטע אחיטוב את פרופסור אראל אבינרי, ראש המסלול הנדסה וניהול מערכות תשתית בתכנית לתואר שני בהנדסה וניהול, החוקר התנהגויות תחבורה בערים בישראל ובעולם. פרופ׳ אבינרי הציג את הסיבה המפתיעה לכך שלמרות קידום ופיתוח תשתיות התחבורה, משך זמן הנסיעה הממוצע שלנו נשאר זהה.