תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

ההשכלה האינטר-דיסציפלינארית בשילוב עם רקע אקדמי ומקצועי קודם, פותחים בפני מוסמכי התכנית להנדסה וניהול במסלול מערכות תשתית של אפקה מגוון רחב של הזדמנויות להשתלב במגזר התשתיות, בתפקידי הנדסה וניהול מגוונים, בחברות הנדסה העוסקות בבנייה וניהול פרויקטי תשתית, בחברות ייעוץ לתכנון ופיתוח מערכות תשתית, באגפי/ מחלקות תשתיות תכנון והנדסה של רשויות מקומיות ועירוניות, וברשויות ממשלתיות רלוונטיות. הלימודים בתכנית מהווים נדבך חשוב בהכשרה ובהכנה לקראת העיסוק בתחום התשתיות ההנדסיות גם עבור בוגרים שאינם בעלי רקע בתחומי ההנדסה הרלוונטיים (כגון אדריכלים, מתכננים, או גיאוגרפים) המתעתדים לעסוק בענף התשתיות.

מבנה תכנית הלימודים


לצורך קבלת התואר יש לצבור 42 נקודת זכות (נ"ז) לפי הפירוט הבא:

 • כלים אנליטיים לניתוח ותיכון של מערכות תשתית - 17 נ"ז
 • הכשרה דיסציפלינרית בתחומי מערכות תשתית - 9 נ"ז
 • ניהול מערכות תשתית - 5 נ"ז
 • קורסים אינטגרטיביים - 9 נ"ז
 • קורסי בחירה – 4 נ"ז

 קורסי חובה

* כלים אנליטיים לניתוח ותיכון של מערכות תשתית

 • חקר ביצועים
 • חיזוי וניתוח ביקושים
 • מערכות מידע מרחביות במערכות תשתית
 • קבלת החלטות וניהול סיכונים
 • כריית נתונים

* הכשרה דיסציפלינרית בתחומי מערכות תשתית

 • הנדסה ותכנון מערכות תחבורה
 • הנדסה, תכנון וניהול מערכות מים וביוב
 • מערכות הולכה, הובלה וחלוקת אנרגיה


*ניהול מערכות תשתית

 • ניהול המשאב האנושי 
 • ניהול פרויקטים

* קורסים אינטגרטיביים

 • ניתוח אירועים בהנדסה וניהול מערכות תשתית
 • פרויקט גמר

קורסי בחירה

 • תכן לאיכות ואמינות
 • תיכון השירות הנייד
 • ניהול השירותיות
 • אנרגיה, קיימות, סביבה
 • הנדסת גורמי אנוש
 • מערכות תבוניות בתחבורה

  תנאי קבלה

 • בוגר/ת תואר ראשון . B.Sc או B.A.  בתחומים הבאים: הנדסה, מדעים מדויקים, גיאוגרפיה, אדריכלות, מדעי המחשב, לוגיסטיקה, כלכלה, מינהל עסקים ומדעי החברה. בעל ממוצע ציונים של 80 ומעלה.*קבלה על תנאי - בוגר תואר ראשון . B.Sc או B.A.  בתחומים הבאים: הנדסה, מדעים מדויקים, גיאוגרפיה, אדריכלות, מדעי המחשב, לוגיסטיקה, כלכלה, מינהל עסקים ומדעי החברה. בעל ממוצע ציונים של  75.79.9.

ראש המסלול - פרופ' אראל אבינרי, avineri@afeka.ac.il

מזכירות הנהלה אקדמית


טלפון:
 03-7688691/744
פקס: 03-7688692
דוא"ל: academicheadsbox@afeka.ac.il

קבלת קהל ומענה טלפוני: ימים א', ג', ה' בשעות 8:00-16:00, ימים ב', ד' בשעות 8:00 -18:00

דוא"ל לשאלות בנוגע ללימודים במחלקה mirsham@afeka.ac.il


תכנית לימודים מומלצת לשנה"ל תשפ"א


 מסלול יומיים בשבוע

 תקציר קורסים תשע"ט

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים. אין המכללה מחויבת לפתוח את כל ההתמחויות ואת כל הקורסים בכל שנה.