תואר שני בהנדסה וניהול במסלול מערכות תשתית

מהי הנדסה וניהול במסלול מערכות תשתית
+

מהי הנדסה וניהול במסלול מערכות תשתית

קיומה ותפקודה של כל סביבה אנושית כרוך בפיתוח וניהול תשתיות פיזיות, כגון: תשתיות תחבורה, תשתיות מים וביוב ותשתיות אנרגיה. מערכות התשתית השונות, אשר מרביתן נמצאות במרחב פיזי זהה ומשתלבות זו בזו כחלק ממערכות עירוניות ואזוריות, משפיעות על הפעילות הסובבת אותן ואף נחשבות לגורם משמעותי ביצירת תחרותיות ובצמיחה כלכלית.


ואזוריות, משפיעות על הפעילות הסובבת אותן ואף נחשבות לגורם משמעותי ביצירת תחרותיות ובצמיחה כלכלית.


משך התכנית
שנתיים
פעמיים בשבוע
שני אחה"צ ושישי בוקר

מבט מקרוב

ישראל 2017: רחובות ללא צל
קצב הבינוי והפיתוח מגיע על חשבון השטחים הירוקים
ישראל 2017: רחובות ללא צל קצב הבינוי והפיתוח מגיע על חשבון השטחים הירוקים
כמות הרכבים הגבוהה על הכביש גובה מחיר כבד מן המשק
כמות הרכבים הגבוהה על הכביש גובה מחיר כבד מן המשק

עם הפנים לתעשייה

מרכזי מחקר, פיתוח וליווי מדעי לתעשייה