הנדסה וניהול במערכות תשתית

מהי הנדסה וניהול במסלול מערכות תשתית
+

מהי הנדסה וניהול במסלול מערכות תשתית

קיומה ותפקודה של כל סביבה אנושית כרוך בפיתוח וניהול תשתיות פיזיות, כגון: תשתיות תחבורה, תשתיות מים וביוב ותשתיות אנרגיה. מערכות התשתית השונות, אשר מרביתן נמצאות במרחב פיזי זהה ומשתלבות זו בזו כחלק ממערכות עירוניות ואזוריות, משפיעות על הפעילות הסובבת אותן ואף נחשבות לגורם משמעותי ביצירת תחרותיות ובצמיחה כלכלית.


ואזוריות, משפיעות על הפעילות הסובבת אותן ואף נחשבות לגורם משמעותי ביצירת תחרותיות ובצמיחה כלכלית.


משך התכנית
שנתיים
ימי לימוד
פעמיים בשבוע

מבט מקרוב

עם הפנים לתעשייה

מרכזי מחקר, פיתוח וליווי מדעי לתעשייה