מסלול התמחות עם תזה

התמחות במערכות אנרגיה

המסלול המחקרי בהתמחות מערכות אנרגיה עם תזה מאפשר לסטודנטים להתנסות במחקר מעמיק, מקיף בתחום, תוך בחירה של הנושא בהתאם להעדפתם. המחקר מבוצע בליווי חוקרים ותיקים באקדמיה, המחזיקים גם בניסיון מעשי מהתעשייה ובהתאם למגמות, שינויים ונושאים שנמצאים בליבת העיסוק של התחום.

התמחות במערכות הספק חשמלי
המסלול המחקרי בהתמחות מערכות הספק חשמלי עם תזה מאפשר לסטודנטים להתנסות במחקר מעמיק, מקיף בתחום, תוך בחירה של נושא הלימוד בהתאם להעדפתם. המחקר מבוצע בליווי חוקרים ותיקים באקדמיה, המחזיקים גם בניסיון מעשי מהתעשייה ובהתאם למגמות, שינויים ונושאים שנמצאים בליבת העיסוק של התחום.


למידע עבור מסלול ללא תזה לחץ כאן>