תכנית הלימודים

תוכנית הלימודים

תוכנית לימודים ייחודית המעניקה לסטודנטים מומחיות ראשונה מסוגה לתחום האנרגיה והחשמל ותשלב בין הנדסה מכנית להנדסת חשמל. התוכנית גובשה בעקבות דרישה למהנדסים ייעודיים בתחום והתפתחות מואצת שלו בשנים האחרונות.


מבנה התוכנית

לקבלת התואר יש לצבור לפחות 36 נקודות זכות (נ"ז)

ישנה אפשרות בחירה בין שני מסלולים:
מסלול ללא תזה: 30 נ"ז הנלמדים בקורסים ו-6 נ"ז הנצברים בביצוע עבודת הגמר
מסלול עם תזה: 24 נ"ז הנלמדים בקורסים ו-12 נ"ז הנצברים בביצוע עבודת התזה


ראשי התמחויות
ראש התמחות במערכות הספק חשמלי: ד"ר דוד ברלה דואר אלקטרוני: davidb@afeka.ac.il
ראש התמחות במערכות אנרגיה: ד"ר משה תשובה דואר אלקטרוני moshet@afeka.ac.il

 

מזכירות הנהלה אקדמית

טלפון: 03-7688691/744
פקס: 03-7688692
דוא"ל: academicheadsbox@afeka.ac.il
קבלת קהל ומענה טלפוני: ימים א', ג', ה' בשעות 8:00-16:00, ימים ב', ד' בשעות 8:00 -18:00
דוא"ל לשאלות בנוגע ללימודים במחלקה: mirsham@afeka.ac.il

תוכנית לימודים לשנה"ל תשפ"ב 


Some description התמחות במערכות אנרגיה - מסלול עם תזה

Some description התמחות במערכות הספק חשמלי - מסלול עם תזה

Some description תקציר קורסים לשנה"ל תשפ"ב

תוכנית לימודים לשנה"ל תשפ"ג

Some description תוכנית לימודים - תואר במערכות אנרגיה והספק חשמלי עם תזה

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים. אין המכללה מחויבת לפתוח את כל ההתמחויות ואת כל הקורסים בכל שנה.