תכנית הלימודים

תוכנית הלימודים

תוכנית לימודים ייחודית המעניקה לסטודנטים מומחיות ראשונה מסוגה לתחום האנרגיה והחשמל ותשלב בין הנדסה מכנית להנדסת חשמל. התוכנית גובשה בעקבות דרישה למהנדסים ייעודיים בתחום והתפתחות מואצת שלו בשנים האחרונות.
מבנה התוכנית

לקבלת התואר יש לצבור לפחות 36 נקודות זכות (נ"ז)
מסלול עם תזה: 24 נ"ז הנלמדים בקורסים ו-12 נ"ז הנצברים בביצוע עבודת התזה

ראש התמחות במערכות הספק חשמלי: ד"ר דוד ברלה דואר אלקטרוני: davidb@afeka.ac.il
ראש התמחות במערכות אנרגיה: ד"ר משה תשובה דואר אלקטרוני moshet@afeka.ac.il

מזכירות הנהלה אקדמית

טלפון: 03-7688691/744
פקס: 03-7688692
דוא"ל: academicheadsbox@afeka.ac.il

קבלת קהל ומענה טלפוני: ימים א', ג', ה' בשעות 8:00-16:00, ימים ב', ד' בשעות 8:00 -18:00

דוא"ל לשאלות בנוגע ללימודים במחלקה mirsham@afeka.ac.il

תוכנית לימודים לשנה"ל תשפ"א 

Some description התמחות במערכות אנרגיה - מסלול עם תזה


Some description 
התמחות במערכות הספק חשמלי - מסלול עם תזה

Some description תקציר קורסים לשנה"ל תשפ"א

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים. אין המכללה מחויבת לפתוח את כל ההתמחויות ואת כל הקורסים בכל שנה.