חנוכת מעבדת מנועים

ב-2.3 נחנכה באפקה מעבדת מנועים מתקדמת בתחום מנועי שריפה פנימית ותאי דלק. המעבדה הוקמה בשיתוף פעולה עם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

המעבדה תשמש בין היתר להוראה, התנסות עצמית ומחקר ולתמיכה בפעילויות תעשייתיות, והיא כוללת מנוע שריפה פנימית, דינמומטר, מערכת בקרה, ציוד לניטור גזי פליטה, תשתית לשימוש במגוון דלקים ומכשור מתאים לאיסוף, עיבוד וניתוח נתונים. כמו כן, במעבדה נמצאת מערכת תאי דלק חדישה, המאפשרת ניסוי במערכות המבוססות על מימן.  המעבדה צפויה לשמש את הסטודנטים הלומדים לתואר שני בהנדסת אנרגיה וצפויה לקדם משמעותית את הלימודים בתחום.
המעבדה נחנכה בנוכחות מרשימה של אנשים סגל ממכללת אפקה וכן של אדי בית הזבדי - מנהל אגף ניהול משאבי תשתית.
סילבן שלום שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ציין בהקשר חנוכת המעבדה כי "השקעה בהשכלה הגבוהה היא חלק בלתי נפרד מחזון המשרד לפיתוח משק האנרגיה הישראלי. שיתופי פעולה אקדמיים מזניקים את איכות כוח האדם, מצעידים את המשק קדימה ומניבים פירות לכלל המשק".

לידיעה המלאה, בקרו באתר משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים >>

נשיא המכללה - פרופ' עמי מויאל ומר אדי בית הזבדי מסירים את הלוט