קורס ממונה אנרגיה

קורס ממונה אנרגיה (באישור משרד האנרגיה)

10 מפגשים שבועיים (ימי חמישי) + יום השלמה למהנדסי חשמל | במכללת אפקה + סיור שטח

יעילות האנרגיה וחיסכון במשאבים הופכים בשנים האחרונות להיות יותר ויותר רלוונטיים עבור ארגונים ובעלי עסקים. במטרה להקטין את עלויות האנרגיה, מחפשים הארגונים בעלי מקצוע עם הכשרה הולמת. היחידה ללימודי חוץ של מכללת אפקה תכשיר במהלך הקיץ מהנדסי מכונות למקצוע מבוקש של ממונה אנרגיה. לאחר ההכשרה יוכל המשתתף להתמודד על תפקיד של מנהל משאבי האנרגיה בארגון. במהלך הקורס נעביר למשתתפים את הידע הטכנולוגי והמקצועי הנדרש למלא את התפקיד. בנוסף, נתייחס למיומנויות המגוונות הנדרשות מבעל התפקיד. ממונה האנרגיה נדרש לתקשר את היתרונות של ההתייעלות האנרגטית למשתמשי הקצה, לעובדים בארגון, וללקוחות שלעתים קרובות אינם בקיאים בטכנולוגיה המוצעת ואינם מודעים ליתרונות הגלומות בשינוי ההתנהגותי.

נושאי הלימוד: נגזרים מתכנית הלימודים המאושרת ע"י משרד האנרגיה והמים לממונה האנרגיה, כולל השלמות בנושאים: גז טבעי, ביצוע חישובים ומאזני אנרגיה והעמקה בתחום ניהול המשאבים בארגון. יינתן מקום רב לניתוח דוגמאות מהשטח.

לפרטים נוספים, לתשלום ולרישום: עוז מחלבני, 03-7688659,
ozm@afeka.ac.il

משך הקורס


הקורס יתקיים במכללת אפקה ויכלול 10 מפגשים (סה"כ 50 שעות+ סיור שטח + יום השלמה למהנדסי חשמל).  

קהל יעד מנהלים, מנהלי אנרגיה, רכזי איכות סביבה, אחראי תחום חשמל וכדומה. וכן, עובדים שהארגון מעוניין לקדם לקראת קבלת אחריות על משק האנרגיה. הלומדים יכולים להגיע מארגונים מגוונים כגון: מפעלים, קופות חולים, בתי חולים, רשויות מקומיות, חברות עתירות ידע, היי-טק, מלונות, בתי אבות ועודהבחינה בסוף הקורס וחתימת משרד האנרגיה על התעודה תתאפשרנה למהנדסי מכונות בלבד. או למהנדסי חשמל, בתנאי שישתתפו ביום השלמה (פתיחת יום ההשלמה מותנית במינימום נרשמים ובתשלום נוסף). משתתפים שאינם מהנדסי מכונות/חשמל, יוכלו להבחן בצורה עצמאית מול משרד האנרגיה, (ייתכן וכרוך בהשלמת נושאים שאינם בסילבוס של הקורס המקוצר).

סיום הקורס ותעודת גמר: במהלך הקורס יקבלו הבוגרים מספיק כלים כך שיוכלו להבחן לשם קבלת הסמכה של "ממונה אנרגיה". לעומדים בכל דרישות הקורס (נוכחות של לפחות 80% בשיעורים, ביצוע עבודת גמר ועמידה במבחן מסכם, שיערך במסגרת הקורס) תוענק תעודה מטעם משרד האנרגיה והמים ומכללת אפקה-היחידה ללימודי חוץ.

מרצים: הקורס יועבר על ידי צוות קרן אנרגיה (www.kerenrg.com) – חברה העוסקת בליווי ארגונים בתהליכי התייעלות בעשור האחרון. החברה דוגלת בגישה שהתייעלות אנרגטית אינה פרויקט של החלפת מנורות והתקנת מזגנים חדשים, אלא יציאה לדרך חדשה שבה גורם מקצועי בארגון מוביל תהליך של "דיאטה אנרגטית" הכוללת יעדים, לוחות זמנים ומחויבות הנהלה. קורס ממונה אנרגיה יכלול מידע בסיסי על כל סוגי צרכני האנרגיה והדרישות הרגולטוריות של משרד האנרגיה. בקורס נייחד פרק מהותי לפתרונות להתייעלות על בסיס הציוד הקיים בארגון בהובלת ממונה האנרגיה – כמנהל משאבי האנרגיה בארגון.

עלויות למשתתף

עלות 2400 ש"ח (+ מע"מ). לבוגרי אפקה ולחברות שישלחו מספר משתתפים, תנתן הנחה של 10%. יום השלמה למהנדסי חשמל יינתן בעלות נוספת של 500 ש"ח (+ מע"מ)

לפרטים נוספים, לתשלום ולרישום: עוז מחלבני, 03-7688659, ozm@afeka.ac.il

פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים 

לסילבוס המלא של הקורס >>

חומר קריאה נוסף >>

המלצה על קורס ממונה אנרגיה >>

משתתפי קורס ממונה אנרגיה בסיור שטח - חדר המכונות של דפוס ידיעות אחרונות 
%MCEPASTEBIN%