הליך ההרשמה והקבלה

הליך הקבלה:

בוגרי תואר במדעים  .B.Sc בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, המעוניינים להשלים התמחות במערכות הספק לצורך רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור חשמל – מערכות הספק, יגישו את המסמכים המקוריים הבאים:

 1. גליון ציונים מלא מטעם המוסד בו השלימו את לימודי התואר בהנדסת חשמל (בוגרי מכללת אפקה יהיו פטורים מהצגת אישורים אלה).
 2. טופס מועמדות ללימודים – השלמת מסלול מערכות הספק

  להורדת הטופס
 3. צילום תעודת זהות

  את המסמכים יש להגיש למנהל הסטודנטים 

מועדי ההרשמה:

 • את טפסי הרישום יש להגיש עד שבועיים לפני תחילת הסמסטר הרלבנטי
 • תשובת המכללה תינתן תוך שבועיים ממועד הגשת כל המסמכים
 • הרישום לקורסים יתאפשר במהלך תקופת הרישום לקורסים, כפי שיפורסם על ידי המכללה
 • פגישות ייעוץ

  מועמדים המעוניינים לקבל מידע נוסף, יוכלו להגיע לפגישות ייעוץ בתאום מראש, באמצעות פניה לדוא"ל: PowerInfo@afeka.ac.il.

  שכר לימוד

   

  התשלום הינו כנגד נקודות זכות (נ"ז) אליהן נרשם הסטודנט. מחיר כל נ"ז הינו 5.5% משכ"ל יסודי לתואר ראשון (ו – 4.125% לבוגרי אפקה). למשל, בשנה"ל תשע"ה, בה עומד מחיר שכ"ל יסודי לתואר ראשון על 10,228 ש"ח, מחיר נ"ז הינו 563 ש"ח (ו - 422 ש"ח לבוגרי אפקה). בנוסף, ישלמו דמי תשלום נילווים מכללה בסך 330 ש"ח לשנה. יובהר כי הסטודנט יחוייב בשכר לימוד עבור כל הקורסים שאליהם יירשם, (לרבות דרישות קדם נוספות, אם נקבעו, לפרוייקט הגמר). למידע נוסף בנוגע לשכר הלימוד ניתן לפנות למדור שכר לימוד, בטלפון 03-7688654.