קורסים והסבות מקצועיות

רשימת הקורסים הקרובים


 

ניהול האיכות (הכנה ל CQE) – פרטים בקרוב 
חדשנות ופיתוח טכנולוגיות רפואיות 

רגולציה למכשור רפואי 

נושאים מתקדמים בהדפסה תלת מימדית 

ממונה אנרגיה
(בשיתוף עם משרד האנרגיה
) 

 

קורסים אשר יפתחו בהמשך

רגולציה והבטחת איכות רפואית

עקרונות עיבוד שפה טבעית

פיתוח משחקי מחשב

הנדסת רכב

ניהול חדרי שליטה ובקרה בתחום התשתיות

בחירת חומרים וטיפולים תרמיים

ניהול מלאי לאחזקה 

מבוא למערכות מכ"מ

תקינה (בשיתוף מכון התקנים)