תוכניות הכנה

קורס אנגלית במכינת בדרך להנדסה

הקורס מיועד לסטודנטים ברמת מתחילים ומטרתו לשפר את שליטת הסטודנט בשפה האנגלית, ולהעניק לו את הכלים הנחוצים אשר יסייעו בלימודי ההנדסה במכללה. הקורס משלב את ארבעת יסודות לימוד השפה: קריאה, כתיבה, דיבור ושמיעה, ומדגיש הכרת אוצר מילים רלוונטי ומיומנויות תקשורת. בקורס נעשה שימוש במגוון טכניקות להבנה אפקטיבית של טקסטים, כמו גם להטמעת דקדוק ומבנים לשוניים בסיסיים. השיעורים בנויים בצורה המעודדת השתתפות פעילה מצד הסטודנטים. במהלך הקורס יכיר כל סטודנט את עקרונות ההצגה הפרונטלית ויכין מצגת קצרה תוך יישום הכישורים הנלמדים לאורכו.

English course This entry-level preparatory course aims to increase students’ command of English and equip them with essential skills that will enhance their learning of engineering at the college. This course integrates the four pillars of language learning: Reading, Writing, Speaking and Listening, and emphasizes relevant vocabulary and communication skills. The course makes use of a variety of techniques for effective reading and text comprehension. Basic grammatical structures are revised and consolidated. The lessons are structured to make students active participants and introduces the basics of oral presentation. Each student will prepare a short presentation applying the skills acquired in class.