פעילויות המרכז

פעילות המרכז

במסגרת המרכז יתבצעו כלל הנושאים הקשורים בקידום וייעוץ לאנשי סגל אקדמי בנושאי הוראה: תהליכי ליווי וחונכות של אנשי סגל חדשים, קיום סדנאות וסמינרים בנושאים הקשורים למיומנויות הוראה ומיומנויות הערכת סטודנטים, תמיכה וליווי של יוזמות אנשי סגל בנושאי הוראה, שיפור תקשוב הקורסים, תהליכי יעוץ אישיים לאנשי סגל, "מועדון הוראה", עידוד וליווי יוזמות מחקר בנושאי הוראת מדעים.