מרכז לקידום הוראה

מרכז לקידום הוראה
ד"ר אירמה ג'ן

דבר ראש המרכז
ד"ר אירמה ג'ן

תחום ההוראה במוסדות האקדמיים נמצא בהשתנות והתפתחות מתמדת. תפיסות פדגוגיות חדשות צצות באופן תדיר, ושיטות ההוראה והאמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשות המרצים והמורים מתפתחים ומתעדכנים בקצב הולך וגדל. במקביל, גם מאפייני הסטודנטים, צרכיהם והרגלי הלמידה שלהם משתנים משנה לשנה. הוראת המדעים ברמה אקדמית היא גם תחום מחקר שוקק ופעיל המתקיים במסגרת קהילה אקדמית מקצועית. המחקר בתחום תורם להצטברות ידע תאורטי ופרקטי. יש חשיבות רבה בחשיפת הסגל האקדמי המקצועי לידע מבוסס מחקר זה, וליישומו בהיבטים שונים של הוראה ולמידה באופן כללי, והוראה ולמידה של הנדסה ומדעים בפרט.

מכללת אפקה הינה מוסד אקדמי להכשרת מהנדסים המקפיד על תנאי קבלה ורמה אקדמית גבוהה. הוראת המדעים וההנדסה נמצאת בלב-לבה של הפעילות במכללה; בשל כך הוראה מעולה, עדכנית ומלהיבה הינה אחד מערכי הבסיס המרכזיים שלה, מתוך אמונה כי טיב ההוראה הוא אחד הגורמים המרכזיים המשפיעים על רמתם המקצועית של בוגרי המכללה ועל חוויית הלימודים במכללה. המכללה מחויבת לעידוד מצוינות של כלל הסגל האקדמי בתחום ההוראה. 

על המרכז לקידום הוראה

המרכז לקידום הוראה יתמקד בקידום איכות ההוראה במכללה ועידוד המצוינות בהוראה תוך התייחסות לתכנים ולשילוב אמצעי הוראה עדכניים המיועדים להגברת ההבנה והעניין של הסטודנטים, ותוך מתן מענה הן לצרכי הסגל והן לצרכי הסטודנטים בעידן המודרני. המרכז יהווה גורם חיובי, תומך ומלווה עבור מרצים ומורים המבקשים לשנות, לשכלל ולהעמיק את יכולותיהם בתחום ההוראה האקדמית ויעודד יוזמות של כלל הסגל האקדמי בנושאים הקשורים לשיפור ההוראה.

המרכז יעודד תרבות ארגונית במסגרתה יתקיים שיח משמעותי בנושאי הוראה ברמה אקדמית, ויקדם את חברי הסגל האקדמי במגוון נושאים הקשורים להוראה כגון השתלמויות מקצועיות, תקשוב הקורסים ומתן שירותי ייעוץ ותמיכה אישיים.בנוסף יעודד המרכז אנשי סגל לבצע מחקרים הקשורים בהוראה אקדמית ויפעל לקידום שיתופי פעולה עם מוסדות אחרים המבצעים מחקרים בתחום.

השילוב של שיח ארגוני תוסס ועשיר בנושאי הוראה עם מגוון פעילויות מקצועיות ומחקריות בתחום יהפוך את אנשי הסגל לקהילה של מורים מצוינים, הן בתחומי הדיסציפלינות השונות והן בתחום הפדגוגי, החשים מחויבות להענקת חוויית למידה משמעותית ומהנה לסטודנטים.