מנהיגי אפקה

מנהיגי אפקה 

נשיאי המכללה

תשע"ה -ועד היום
(2014- ועד היום)
פרופ' עמי מויאל, נשיא המכללה
תשס"ג - תשע"ה
(2002 - 2014)
פרופ' מרדכי (מוטי) סוקולוב, נשיא ומוביל פעילות המכללה
תשנ"ז - תשס"ב
(1996-2001)
אינג' אלחנן אילת, מייסד המכללה ונשיאה הראשון

יו"ר חבר הנאמנים

תשס"ט - היום
(2008 - היום)
מר דני רוטשילד (אלוף במיל.) נשיא המועצה לשלום וביטחון, ומבעלי חברת  
נטקס אבטחה
תשס"ז - תשס"ח
(2006-2007)
פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ
תש"ס  - תשס"ו
(2000-2005)
מר דני גולדשטיין, פורמולה ויזיון
תשנ"ז - תשנ"ט
(1996-1999)
מר עודד מסר ז"ל, יו"ר חבר הנאמנים הראשון