הודעות

בהתאם לסעיף 3.8 לנוהל המכרזים של המכללה,  המתיר התקשרות ללא מכרז  לרכישת שירותים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי, החליטה
המכללה להתקשר ללא מכרז, עם  חברת ג'קי בכר הפקות בע"מ בהתקשרות שעניינה הפקת ארוע טקס הענקת תארים, אירוע שיכלול בין היתר נאומים, סרטונים, מופע אומנותי, הענקת תעודות בוגר, ערב בהשתתפות בוגרים ובני משפחותיהם וסגל המכללה. לאור מורכבות האירוע על שלל חלקיו והכרת החברה את המכללה, צרכי האירוע ויכולות המכללה, החליטה המכללה - על יסוד ההיתר הקנוי לה בסעיף האמור לעיל -  על התקשרות בפטור ממכרז.