נושאי תפקידים

נושאי תפקידים בלשכת נשיא

Some description
פרופ' עמי מויאל
נשיא מכללת אפקה

ד"ר ענת רטנובסקי
משנה לנשיא לעניינים אקדמיים
מר אלון ברנע
סגן נשיא לפיתוח

     
     
        
גב' מיכל גשרי

ראש היחידה לגיוס 
משאבים וקשרי קהילה

 גב' מורן הנובר 

מנהלת לשכת נשיא

 
עו"ד עינת רז 
פרויקטורית