שעות פעילות בחג סוכות וחול המועד

שעות פעילות המכללה בסוכות וחול המועד
סוכות ערב חג וחג ראשון
יום ד' 4.10 עד יום ו' 6.10
בנייני המכללה יהיו סגורים ולא תתאפשר כניסה

חול המועד סוכות
יום א' 8.10 עד יום ג' 10.10
מנהל הסטודנטים יפעל עד לשעה 13:00.
משרדי המכללה יסגרו בשעה 15:00.

סוכות ערב חג שני
יום ד' 11.10
מנהל הסטודנטים יפעל עד לשעה 12:45.
משרדי המכללה יסגרו בשעה 14:00.

שמיני עצרת/שמחת תורה
יום ה' 12.10
בנייני המכללה יהיו סגורים ולא תתאפשר כניסה.

מועדים לשמחה