עדכון פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד

הודעה לסטודנטיות ולסטודנטים על מועד פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד, לוח השנה העדכני ומעטפת הסיוע לסטודנטיות ולסטודנטים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

סטודנטים וסטודנטיות יקרים,

מ־7 באוקטובר 2023 אנו נמצאים בעיצומה של תקופה שהיא מהקשות שידעה מדינת ישראל. הטראומה הלאומית הכתה בכולנו, ועבור רבים מאיתנו המערכה עוד בשיאה. אמונותינו הבסיסיות בנושאי מוסר, ערכים וצדק נפגעו, ועימן נפגעה גם תחושת הביטחון האישי והלאומי. לכולנו יידרש זמן רב להתאושש מהטראומה.

כ־40% מן הסטודנטים והסטודנטיות של אפקה משרתים במילואים. זהו מקור לגאווה עבורנו. באופן טבעי, זוהי אחריותנו וחובתנו החברתית והמוסרית לדאוג למשרתים. חובה זו עומדת לנגד עינינו כל העת, ולצידה חובתנו, כמוסד אקדמי ציבורי, לדאוג לכם, הסטודנטים והסטודנטיות של אפקה – לרווחתכם הפיזית והנפשית ולכך שתוכלו להשלים במלואה ובהצלחה את שנת הלימודים האקדמית.

לכן, למרות הודעתנו הקודמת בדבר פתיחת שנה"ל תשפ"ד ב־3 דצמבר 2023, ואף שבחלק ממוסדות הלימוד החליטו לפתוח את שנת הלימודים במועד זה, החלטנו בהנהלת אפקה לדחות את מועד פתיחת השנה דחייה נוספת, ולפתוח את השנה ב־24 בדצמבר 2023. מועד זה נבחר כדי לאזן בין הרצון לצמצם את הפגיעה במשרתי המילואים לבין הצורך לקיים שנת לימודים אקדמית מלאה (3 סמסטרים).

אנו מחויבים בקיומה של שנת לימודים מלאה כלפי כל הסטודנטים והסטודנטיות של אפקה, ורואים במחויבות זו חובתנו הלאומית כחלק מהפעילות בשגרת חירום. המועד החדש יאפשר לנו לקיים את שנת הלימודים תשפ"ד במלואה ויאפשר לכולכם, הסטודנטיות והסטודנטים שלנו, להשלימה בהצלחה.

בהתאם למועד החדש שנקבע, להלן פירוט המועדים המעודכנים של הסמסטרים ושל תקופות הבחינות בשנה"ל תשפ"ד:

 1. סמסטר א': 24 בדצמבר 2023 עד 8 במרץ 2024.
 2. היום הראשון לחופשת סמסטר א' (מועד תחילת תקופת הבחינות): 10 במרץ 2024.
 3. סמסטר ב': 14 באפריל 2024 עד 12 ביולי 2024.
 4. היום הראשון לחופשת סמסטר ב' (מועד תחילת תקופת הבחינות): 14 ביולי 2024.
 5. סמסטר קיץ: 4 באוגוסט 2024 עד 4 באוקטובר 2024.
 6. היום הראשון לחופשת סמסטר קיץ (מועד תחילת תקופת בחינות): 6 באוקטובר 2024

אנו מבינים את הקושי הרגשי והלימודי שכולכם נתונים בו בתקופה זו, ומבקשים לתמוך בכם ולסייע לכם. מתחילת המלחמה שוחחנו עם רובכם ולמדנו על הצרכים, הקשיים, הבקשות והרצונות שלכם; כמו כן, קיימנו פגישות עם נציגי אגודת הסטודנטים, והם הציגו בפנינו אתגרים וחששות שהעליתם. חשוב לנו שתבינו כי אנו ערים לצרכים השונים והייחודיים המתעוררים בתקופה מורכבת זו.

רבים מכם גויסו למילואים; חלקכם ישתחררו לפני תחילת שנת הלימודים ובכל זאת יזדקקו לסיוע; חלקכם הורים, ובני ובנות זוגכם מגויסים למילואים; חלקכם משרתים בצבא ובכוחות הביטחון; חלקכם פוניתם מבתיכם; חלקכם נפגעתם מפעולות האיבה או שיש נפגעים במשפחתכם. ברור לנו כי כולכם, כלל הסטודנטים והסטודנטיות, זקוקים לתמיכה בזמנים אלה.

אנו מקווים שרבים מכם – שמגויסים בימים אלו – ישוחררו מהשירות הפעיל ויוכלו להצטרף ללימודים כבר עם פתיחת השנה ב־24.12.23; כמו כן, אנו מודעים לכך שרבים מכם אומנם לא גויסו רשמית, אך משרתים את החברה והמדינה בפעילות התנדבותית בעורף. כדי לצמצם ככל האפשר את הקשיים שעלולים להתעורר עם חזרתכם לשגרה, גיבשנו מענה רחב של התאמות אקדמיות וסיוע נוסף שיוענקו לכולכם.

למעטפת רחבה זו הוספנו מענה המותאם לצרכים הספציפיים של המגויסים למילואים, המשרתים בצבא ובני ובנות הזוג של מגויסים למילואים שהם הורים, וכן מעטפת תמיכה אישית על פי הצורך למשרתים בכוחות הביטחון, למי שפונו מבתיהם ולמי שהם או קרובי משפחתם מדרגה ראשונה נפגעו מפעולות האיבה. אנחנו פה בשביל כולכם, ונסייע לכל אחד ואחת בהתאם לצרכים האישיים.

מעטפת הסיוע הרחבה שגיבשנו מביאה בחשבון את הצרכים האקדמיים של האוכלוסיות השונות, ולכן מושתתת על מנגנונים גמישים, כאלה שיאפשרו לכל סטודנט וסטודנטית להשלים את שנת הלימודים תשפ"ד במלואה ובהצלחה על פי בחירה ויכולת. מרכיביה העיקריים של מעטפת הסיוע הם אלה: פתיחת מופעים נוספים של קורסי סמסטר א' בסמסטר ב' ובסמסטר קיץ; הסרת הדרישה לעמידה בתנאי קדם במהלך השנה; הקלה בחובת הנוכחות בקורסים; מעבר להוראה ולמידה היברידית (המאפשרת לבחור לגבי כל שיעור בכל קורס אם להגיע לקמפוס או ללמוד מרחוק).

יתרה מזו, במסגרת מעטפת הסיוע נלווה אתכם במשך השנה בעזרת תוכניות לליווי לימודי, כלכלי ורגשי. הקמנו קרן חירום שתאפשר לנו להעניק לכם סיוע זה; הקצינו למשימה חמישה מיליון ש"ח ראשונים מתקציב המכללה, ואנו ממשיכים לגייס סכומי כסף נוספים ממקורות שונים.

פרטי מעטפת הסיוע המלאה שנעניק לכם בשנה"ל תשפ"ד – הן לסטודנטים והסטודנטיות כולם והן לקבוצות האוכלוסייה המסוימות – מובאים בנספח למכתבנו זה.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ובקשה ונכונים לסייע בכל דרך ואפיק שנוכל. אל נא תהססו לפנות אלינו.

שמרו על עצמכם ושובו אלינו בשלום. אנחנו כאן כדי להבטיח את קליטתכם המהירה והמוצלחת בלימודים.

בברכה, 

פרופ' עמי מויאל נשיא
פרופ' ענת רטנובסקי משנה לנשיא לעניינים אקדמיים 
רו"ח שושי זונבנד-תמרי מנכ"לית 
גב' חני תייר סמנכ"לית מנהל אקדמי

 

נספח – התאמות אקדמיות ומעטפת סיוע ייחודית לשנה"ל תשפ"ד

בנספח זה יפורטו מגוון ההתאמות האקדמיות והסיוע (הלימודי, הכלכלי והרגשי) שיוענקו לכלל הסטודנטים והסטודנטיות של אפקה, וכן אלה שיוענקו למי מכם שגויסו למילואים והשתחררו אחרי מועד פתיחת הלימודים ולמשרתים בצבא קבע (להלן: משרתים). כמו כן יצוינו התאמות או דרכי סיוע שיוענקו למי מכם שהם בני ובנות זוג של משרתים והם הורים לילדים עד גיל 13 (להלן: בני ובנות זוג), וכן מעטפת אישית למי מכם שמשרתים בכוחות הביטחון, שפונו מבתיהם או שהם או קרובי משפחתם מדרגה ראשונה נפגעו מפעולות האיבה.

נוסף על מעטפת הסיוע המפורטת כאן, כל אחד ואחת מכם מוזמן.ת לפנות לדקאנט הסטודנטים לקבלת סיוע אישי לכל בעיה או צורך שיתעוררו.

א. מעטפת סיוע לכלל הסטודנטים והסטודנטיות

התאמות אקדמיות

 1. הלמידה בסמסטר א' תתקיים במתכונת היברידית – כדי להתחשב במי מכם שלא יוכלו להגיע בתקופה זו למכללה ממגוון סיבות, המרצים והמרצות יעבירו את השיעורים בכיתה; אתם תוכלו לבחור בין השתתפות פיזית בשיעור המתקיים בכיתה לבין השתתפות בו דרך הזום.

המערכת שהפעלנו בתקופת משבר הקורונה שודרגה ומאפשרת הוראה ולמידה אינטראקטיבית ושיתופית – הלומדים מרחוק יראו גם את הלומדים בכיתה. כלל הכיתות מצוידות בשני מקרנים, שתי מצלמות, מיקרופונים, רמקולים ועוד, וכך תתאפשר לכם גמישות בהגעה לקמפוס ובחוויית הלמידה.

אנא השתדלו להגיע לקמפוס אם הדבר מתאפשר לכם; אם אתם לומדים מרחוק, אנא הפעילו מצלמות כדי שכולנו נוכל להפיק את המרב מחוויית הלימודים ההיברידית.

הלמידה במעבדות תהיה פיזית בלבד; בתום הסמסטר יוכלו מי מכם ששירתו במילואים להשלים מעבדות שהחסירו, באמצעות שיעורי מעבדה ייעודיים.

 1. כלל השיעורים (הרצאות ותרגולים) יוקלטו ויועלו לאתר המוּדל – לצד חומר הלימוד לקורס; כדי להקל על כולכם, ובפרט על משרתי המילואים, נעמיד את ההקלטות בכל קורס לרשות כלל הרשומים לקורס למשך כל השנה האקדמית.
 2. מערכת השעות שאליה נרשמתם תעמוד בעינה – כדי להקל עליכם, ומתוך הבנה שגיבשתם תוכניות לפי המערכת.
 3. תקופת השינויים לרישום לקורסים בתחילת סמסטר א' תהיה שלושה שבועות במקום שבועיים – כדי לאפשר לכם זמן התארגנות נוסף עם חזרתכם ללימודים.
 4. מופעים חוזרים של קורסי סמסטר א' ישולבו במערכת השעות של סמסטר ב' וסמסטר קיץ – כך תוכלו להשלים את מערכת השעות השנתית המתוכננת במהלך השנה ולסיים את שנת הלימודים תשפ"ד במלואה. המופעים החוזרים יהיו פתוחים לכולכם, אך תינתן עדיפות ראשונה למגויסים ולבני או בנות זוג.

אנו נעשה מאמץ למנוע חפיפות זמנים בין הקורסים החדשים שייפתחו לקורסים קיימים במערכת המומלצת, אולם במקרים חריגים נאשר חפיפה של עד 6 שעות שבועיות.

כמו כן, נעשה מאמץ שהמופעים החוזרים במסלול ערב ייקבעו בימים א'–ה' לא לפני 17:00, או בימי שישי; במקרים שהדבר לא יתאפשר, מי מכם שרשומים ללימודי ערב יוכלו להצטרף לקורס בשעות היום באמצעות הזום או להיעזר בהקלטות.

 1. הדרישה לתנאי קדם בין הסמסטרים תבוטל בשנה"ל תשפ"ד עבור מי שלמדו בקורס הקדם – כצעד נוסף שנועד לאפשר לכם לתכנן מערכת גמישה ולסיים את שנת הלימודים בהצלחה, לא תידרשו לעמוד בתנאי קדם בין הסמסטרים במהלך שנה"ל תשפ"ד. תנאי הקדם ייבדקו בתום סמסטר קיץ תשפ"ד וישובו ויופעלו בתחילת שנה"ל תשפ"ה. על סטודנטים במכינות חלות הנחיות נפרדות, שיפורטו בהמשך; כמו כן, אם נכשלת בקורס הקדם לאחר שני מועדים לפני 7.10.23, תידרש.י לעמוד בדרישות הקדם לקורסי ההמשך לקורס זה.
 2. תינתן הקלה בחובת הנוכחות בקורסים:
 • בקורסי היחידה ללימודי אנגלית והיחידה לחברה ורוח שמתקיימת בהם חובת נוכחות, גם השתתפות באמצעות זום כשהמצלמה פתוחה תיחשב לעמידה בחובה זו.
 • בקורסים נוספים שבהם יש חובת נוכחות (כגון סמינריונים), השתתפות באמצעות זום כשהמצלמה פתוחה תיחשב לעמידה בחובה זו – למעט בשיעורים שבהם תידרשו להציג את עבודת הסמינריון (על פי המפורט בסילבוס) או להגן עליה.

בקורסים שבהם אין חובת נוכחות ייתכן כי תידרש נוכחות פיזית בשיעורים שבהם יש להציג מטלות, פרויקט, פרויקטונים ועוד (על פי המפורט בסילבוס הקורס) או להגן עליהם. כמו כן, ההקלות אינן מתייחסות לשיעורי מעבדה – שבהם נדרשת נוכחות פיזית.

 1. ציוני הבחינות הסופיים בבחינות סוף סמסטר א' תשפ"ד ייקבעו לפי הציון הגבוה מבין שני מועדי בחינה – עבור כל מי שיבחר להיבחן בשני המועדים, ובתנאי שנבחן בבחינות אלו בתקופת הבחינות של סמסטר א' ולא מאוחר יותר.

התאמה זו תקפה גם למועדי ב' של סמסטר קיץ תשפ"ג שנקבעו ל־26.11.23 ואילך (במרוצת סמסטר א' תשפ"ד) ובכלל זה סטודנטים שזהו מועד מיוחד עבורם.

המכללה תטפל בנושא באופן יזום בתוך שבוע מקבלת ציון הבחינה במועד האחרון בקורס, מבלי שתידרשו לפתוח פנייה בנושא.

 1. חובת הגשת התרגילים תצומצם מ־80% ל־50% – למעט בקורסים שבהם מוגשים 5 תרגילי בית או פחות; בקורסים אלה תחול חובת הגשה של 3 תרגילים בקורס לכל הפחות. התאמה זו לא תחול על מטלות חובה בקורס (כגון פרויקטים או פרויקטונים).
 2. מכסת הפטור השנתית לבחני אמצע תוגדל מ־3 ל־4 בחנים בשנה.
 3. מכסת המועדים המיוחדים לבחינות תוגדל מ־2 ל־3 מועדים בשנה.
 4. בחינות יומרו לעבודות – כדי לצמצם את מספר הבחינות במערכות המומלצות בכל סמסטר, נמיר חלק מבחינות סוף הקורס לעבודות, למטלות במוּדל או למטלות קטנות שיוגשו במהלך הסמסטר. כל הסילבוסים עוברים עדכון ויפורסמו לקראת פתיחת שנת הלימודים.
 5. הרצאות תגבור יתקיימו בכל קורס – הסגל האקדמי יעביר כמה פעמים במהלך הסמסטר הרצאות לחזרה על החומר הנלמד ולתרגול בלבד. בהרצאות אלה לא יועבר כל חומר חדש; הן יתקיימו בזום וכולכם תוכלו להשתתף בהן. אם בשל שירותכם במילואים תיאלצו להצטרף לשנת הלימודים במהלכה, תוכלו להשלים את החומר ביתר קלות.
 6. הזכאות לנ"ז בגין מילואים ומעורבות חברתית תוגדל – כתמיד, סטודנטים אשר ישלימו 40 שעות התנדבות (בפעילות שהמכללה מכירה בה) או 14 ימי מילואים בשנה יקבלו הכרה ב־2 נ"ז. אם תשלימו 40 שעות התנדבות נוספות או 14 ימי מילואים נוספים מ־7.10.23 ובמהלך שנת תשפ"ד, תזכו להכרה ב־2 נ"ז נוספות (ובסך הכול עד 4 נ"ז במהלך כל התואר). 2 נ"ז ראשונות יוכרו מקורסי הבחירה בהתמחות, ו־2 הנ"ז הנוספות – מתוך קורסי היחידה לחברה ורוח.
 7. מועדי הערעור על בחינות סמסטר קיץ תשפ"ג שהיו לאחר 7.10.23 יוארכו עד 12.2023. (למשרתים במילואים תתאפשר דחייה נוספת, כמפורט בהמשך).
 8. לבחינות מועד ב' קיץ תשפ"ג שנדחו מ־8.10.23 ונקבעו ל־26.11.23 ואילך יתקיימו מועדים נוספים בסמסטר א' – מועד נוסף אחד יתקיים באמצע סמסטר א' ומועד נוסף שני במהלך תקופת הבחינות של המופע הבא של הקורס (התאריכים יפורסמו בהמשך). לכל אחד ואחת מכם יש זכות לשני מועדי בחינה, בכל קורס, בסך הכול; תוכלו לבחור באיזה מועד תרצו להיבחן, ואם תבחרו להיבחן בשני מועדים – ציון הבחינה הסופי יהיה הציון הגבוה מבין השניים. המכללה תטפל בנושא באופן יזום בתוך שבוע מקבלת ציון הבחינה במועד האחרון בקורס, מבלי שתידרשו לפתוח פנייה בנושא.
 9. הדרישה לתנאי קדם תוסר עבור קורס פרויקט גמר חלק א', לכל מי שנרשמו לכל קורסי הקדם הנדרשים לו לפני הרישום אליו – כדי להמשיך בפרויקט יהיה עליכם לעבור את כל תנאי הקדם עד תחילת קורס פרויקט גמר חלק ב' (כלומר עד סוף סמסטר קיץ תשפ"ד). רק אם השלמתם קורס קדם בתחום ספציפי, תוכלו לבחור פרויקט באותו תחום.
 10. יוענקו הקלות במועדי ההגשה של דוחות פרויקטי הגמר ועבודות הגמר לתואר שני – לשם קבלת ההקלה יש להגיש בקשה למנהלת הפרויקטים.
 11. תחילת לימודים למרות דחיית בחינת המכינה בפיזיקה – התאמה זו רלוונטית לסטודנטים וסטודנטיות שהתקבלו למכללה על סמך אחד מאפיקי הקבלה הללו: פסיכומטרי, בגרות, הנדסאי או לימודים אקדמיים; היא אינה רלוונטית למי שלמדו במכינה "בדרך להנדסה".

אם סיימתם את לימודי המכינה בפיזיקה אך בחינתכם נדחתה, תוכלו להתחיל את לימודיכם עם פתיחת שנת הלימודים אף על פי שלא נבחנתם. עם זאת, כדי להירשם לקורסי פיזיקה במערכת הלימודים יהיה עליכם לסיים את המכינה בהצלחה. בתחילת שנת הלימודים נפרסם כמה מועדים חדשים לבחינה – בסמיכות לפתיחת סמסטר א' ובסיומו; תוכלו לבחור ביניהם, ובסך הכול תהיו זכאים לשני מועדי בחינה. כמו כן, אם לא תעברו את המכינה בפיזיקה בהצלחה, תוכלו להירשם באופן חריג למכינה נוספת שתתקיים בסמסטר ב', במקביל ללימודים הסדירים. יהיה עליכם להשלים את חובת העמידה בקורס המכינה בפיזיקה עד תום סמסטר ב'; לשם כך תוצע לכם מערכת שעות מיוחדת שתאפשר לכם לפרוס את לימודי השנה הראשונה לשלושה סמסטרים.

 1. טקס הענקת התארים יידחה עד לקיום סבב נוסף של בחינות – כדי לאפשר למי מכם שבשל המצב נמנע ממנו.ה להיבחן במועדי ב' של סמסטר קיץ תשפ"ג, לסיים את הלימודים ולהיכלל בטקס הענקת התעודות.
 2. בדיקת הזכאות למלגות הצטיינות והטקס יידחו עד לקיום סבב נוסף של בחינות – כדי לאפשר למי מכם שנמנע ממנו.ה להיבחן במועדי ב' של קיץ תשפ"ג להיכלל בכל זאת בבדיקת הזכאות.

סיוע לימודי (ללא תשלום לכולם)

 1. מפגשי תרגול מקוונים נוספים בקורסים נבחרים – למשך שעתיים שבועיות, לאורך כל סמסטר א'.
 2. מפגשי לומדים ביחד (לוב"י) – מפגשים אלה יעניקו למי מכם הלומדים בשנים א' ו־ב' ובמכינות סביבת למידה משותפת, מונחית ומקוונת בקבוצות קטנות (עד 7 סטודנטים במפגש); את המפגשים ינחו סטודנטים וסטודנטיות משנים מתקדמות.
 3. סדנאות קידום למידה – ניהול זמן, ללמוד איך ללמוד, תשובה טובה, חרדת בחינות, שיפור אנגלית ועוד.
 4. שעות קבלה במרחבי הלמידה של אפקה – תוכלו לקבל סיוע אקדמי מיידי וזמין בנושאים ספציפיים מסטודנטים וסטודנטיות מתוכנית המצוינים.

סיוע כלכלי לזכאים

תקציב מלגות הסיוע הוגדל כדי לענות על הצרכים השונים. מערכת הגשת הבקשות למלגות סיוע כלכלי תיפתח שלוש פעמים במהלך סמסטר א', כדי לאפשר הגשת בקשה בהליך מזורז גם למי שגויסו לשירות מילואים או למי מכם שלא יכלו להגיש בקשה קודם לכן בשל המצב הביטחוני.

סיוע רגשי

דקאנט הסטודנטים יפעיל לאורך השנה מגוון אפיקים, ובהם סדנאות חוסן ומיינדפולנס, טיפולים קבוצתיים וטיפולים פרטניים. נוסף על כך, תוכלו לפנות לדקאנט לקבלת סל סיוע רגשי אישי.

ב. התאמות והטבות נוספות לסטודנטים וסטודנטיות המשרתים או למי שהם בני או בנות זוג של משרתים

אתם זכאים לכל מעטפת הסיוע הרחבה שלה זכאים כלל הסטודנטים והסטודנטיות באפקה, שפרטיה הובאו בעמ' 3–5. נוסף על כך נעניק לכם סיוע באמצעות מגוון פתרונות ואפיקים ייעודיים המפורטים להלן. אלו יוענקו למשרתים ולמי שהם בני או בנות זוג של משרתים בתחילת שנת הלימודים או במהלכה, ויוענקו גם על פי הצורך לכל מי ששירת במילואים מ־7 באוקטובר. כדי לקבל את מלוא המעטפת עליכם לעדכן את הדקאנט מייד עם חזרתכם משירות ללימודים, באמצעות פתיחת פנייה וצירוף אישור על שירות במילואים או בקבע.

התאמות אקדמיות

 1. אתם זכאים לעדיפות ברישום למופעי קורסים ייעודיים שייפתחו בסמסטר ב' ובסמסטר קיץ.
 2. במקרה הצורך – תוכלו לקבל אישור לדחיית מועדי הגשתם של תרגילי בית.
 3. אתם זכאים לפטור מלא מבחני אמצע, במקום המכסה הקבועה בנוהל.
 4. מועדי הערעור על בחינות סמסטר קיץ תשפ"ג שהיו לאחר 7.10.23 יוארכו עד שבועיים מיום שסיימתם את שירות המילואים.

סיוע לימודי

 1. עם חזרתכם ללימודים תוכלו לקבל ייעוץ לימודים אישי מיועץ אקדמי, לרבות סיוע בתכנון שנת הלימודים והכוונה נדרשת לסיומה בהצלחה.
 2. אתם זכאים לשעות חונכות אישיות או בקבוצות קטנות.
 3. אתם זכאים לקבל מינוי ללא תשלום ל־GOOL לכל סמסטר א' בשנות הלימודים א' ו־ב'.
 4. תוכלו להשלים את שיעורי המעבדה בסוף הסמסטר; מופעים נוספים ייפתחו לפי הצורך.

סיוע כלכלי לזכאים

הזכאים יקבלו ניקוד מוגבר בקולות הקוראים למלגות.

נוסף על כל אלה, אתם זכאים כתמיד, כפוף להעברת אישור מילואים לדקאנט, להתאמות המפורטות ב"נוהל זכויות סטודנטים המשרתים במילואים" של המכללה, ובכלל זה להתאמות הללו:

 1. מועדים מיוחדים.
 2. אפשרות לדחיית קורסים טרום בחינה לסמסטר עוקב וחזרה עליהם ללא תשלום נוסף.
 3. הרשמה לקורסים בסמסטר קיץ באותה שנה ללא עלות נוספת.
 4. אפשרות להארכת לימודים ללא תשלום נוסף בגין ההארכה.
 5. צילומים או הדפסות של חומר לימודים למי שהפסיד הרצאות.
 6. עדיפות בהשאלת ספרים בספריה.

 

ג. הטבות לסטודנטים וסטודנטיות המשרתים בכוחות הביטחון, לסטודנטים וסטודנטיות מיישובים שפונו ולסטודנטים וסטודנטיות שהם או קרובי משפחתם מדרגה ראשונה נפגעו במלחמה ובפעולות האיבה, הנוספות על ההטבות לכלל הסטודנטים והסטודנטיות:

 1. סיוע כלכלי לזכאים – הזכאים יקבלו ניקוד מוגבר בקולות הקוראים למלגות.
 2. מעטפת תמיכה אישית – תוכלו לקבלה בפנייה אישית לדקאנט הסטודנטים.

תחנת רכבת

 • 7 דק'
 • 25 דק'
 • 7 דק'
 • 11 דק'

פארק הירקון

 • 6 דק'
 • 20 דק'
 • 6 דק'
 • 17 דק'

קניון אילון

 • 9 דק'
 • 29 דק'
 • 9 דק'
 • 16 דק'

חוף הים

 • 16 דק'
 • 16 דק'
 • 35 דק'
מתעניינים בלימודים?
מתעניינים בלימודים?

*שדה חובה

מתעניינים בלימודים?