קמפוס ירוק

קמפוס ירוק

קמפוס ירוק באפקה

קמפוס ירוק הוא מיזם של המשרד להגנת הסביבה שמטרתו להטמיע את נושא איכות הסביבה במוסדות להשכלה גבוהה. צוות הכולל נציגי המשרד להגנת הסביבה ונציגי האקדמיה, ממוסדות שונים ומהמועצה להשכלה גבוהה, הרכיב מספר קריטריונים להסמכה של מוסד להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) כ"קמפוס ירוק".