מהנדס תעשייה וניהול בהתמחות ניהול התפעול והביצועים

מהנדס תעשייה וניהול בהתמחות ניהול התפעול והביצועים

מהנדס תעשייה וניהול הוא מהנדס אשר גבולות תפקידו שונים במידת מה מתפקידיהם של כלל יתר המהנדסים כגון מהנדס חשמל, אלקטרוניקה או מחשבים. את ההבחנה ניתן לעשות בצורה די פשוטה ולומר כי בעוד שיתר המהנדסים מתעסקים במערכות דוממות כמו מעגלים חשמליים או תכנות שפות מחשב, הרי שמהנדס התעשייה וניהול שונה ממקצועות הנדסה אחרים בכך שהיא עוסקת לא רק בהתנהגותן של מערכות פיזיקליות אלא גם באנשים הפועלים בתוך מערכות התעשייה והשירותים. לכן על מהנדס התעשייה והניהול להיות בעל ידע רחב הן בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה והן בתחומי מדעי החברה והניהול.

כאשר ישנו ארגון שבו פועלות מערכות שונות, מכונות רבות, מחלקות רבות וכמות גבוהה של עובדים הרי שיש הרבה מקום לבזבוז, סרבול ופגיעה בתפקוד הארגון , הן ברמה של עלויות, הן מבחינת תפוקת עובדים שלא תמיד נמצאת בניצול מלא, עבודה של המערכות והמכונות השונות, סנכרון בין המחלקות השונות וכיוצא בזה.

בנקודה זו נכנס לפעולה מהנדס תעשייה וניהול, כאשר המטרה שלו היא לקחת את הארגון ולייעל אותו, למקסם את התפוקה שלו ולהקטין עלויות. עבודתו של המהנדס מתחילה בדברים הקטנים ונוגעת גם לתהליכים משמעותיים של החברה, כך למשל תפקידו לדאוג לסידור עבודה יעיל,  מערכת בקרת עובדים מבחינת שעות עבודה, שעות כניסה ויציאה, מעקב מהימן ויעיל אחר התפוקה בפועל של שעות העבודה, ומנגד תפקידו של המהנדס הוא גם לייעל תהליכי מאקרו אשר נעשים בארגון כמו למשל לסנכרן בין מערך הייצור למערך השיווקי או הפיננסי.

הכשרתו של מהנדס תעשייה וניהול כוללת הן אספקטים של התנהגות ארגונית, ניהול ונושאים רלוונטיים לתחום, אך חלק מהותי מתהליך הכשרתו כולל גם הכשרה בתחום המדעי. מסלול הנדסת תעשייה וניהול נשען רבות על מתמטיקה, פיזיקה והנדסה, על מנת להתאים את אופן הפעילות שלו בצורה הטובה ביותר לסביבה בה הוא פועל.