אקדמיה מאמצת

אקדמיה מאמצת 

שיתוף פעולה עם פרויקט "סודקות את תקרת הזכוכית", פרויקט המעצים בנות מהפריפריה החברתית והגאוגרפית ברחבי הארץ ומסליל אותן ללימודי מדעים ובגרות איכותית. בנות התוכנית מגיעות לאפקה לביקורים במעבדות ופוגשות סטודנטיות ונשות סגל המהוות דוגמא ליכולת נשים להצליח בתחומים הנחשבים "גבריים".