ביחד - קרן משפחת קרסו

ביחד- קרן משפחת סטלה ויואל קרסו 

ביחד – קרן משפחת סטלה ויואל קרסו מעניקה בכל שנה מלגות שכר לימוד לסטודנטים להנדסה מכנית בהתמחות מערכות רכב.

הקרן מעניקה את המלגות הבאות:

מענקי סיור לימודי בחו"ל - מענק בגובה 5000 ₪ לסיור בחו"ל בתערוכות, מפעלים, מרכזי פיתוח, מעבדות ניסוי ומוזיאונים מעולם הרכב. הנסיעה תתוכנן על ידי הסטודנטים ותאושר על ידי ראש ההתמחות ומנהלת היחידה למעורבות חברתית.

מלגות הצטיינות - מלגה בגובה 5000 ₪ המוענקת ל-4 סטודנטים הנקבעים מצטיינים על ידי שקלול ציונים בתואר, ציונים בהתמחות, וחוות דעת ראש בי"ס להנדסה מכנית וראש התמחות מערכות רכב.

מלגות מעורבות חברתית - מלגות בגובה 10,000 ₪ המוענקת לשני סטודנטים המסייעים לבתי הספר/מכללות טכנולוגיות בעלי מגמות רכב ופועלים כחונכים לסטודנטים. כיום שיתוף הפעולה מתקיים עם בית הספר מקס פיין בת"א והכפר הטכנולוגי בכפר הירוק.