בעלי תפקיד - סגל אקדמי

בעלי תפקיד - סגל אקדמיפרופ' עמי מויאל
נשיא מכללת אפקה

ד"ר ענת רטנובסקי
המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים 
עו"ד קרן בן חיים
דקאנית הסטודנטים

ד"ר משה תשובה
ראש בית הספר להנדסה מכנית
ראש החוג להנדסת אנרגיה, תואר שני

ד"ר דוד ברלה
ראש בית הספר להנדסת חשמל
ראש החוג להנדסת מערכות, תואר שני

ד"ר שרה נפתלי
ראש בית הספר להנדסה רפואית


ד"ר ניר פרל
ראש בית הספר להנדסת תעשייה וניהול
ד"ר דגנית ערמון
ראש בית הספר להנדסת תוכנה
ראש החוג להנדסת אנרגיה, תואר שני

ד"ר ניר פרל
ראש בית הספר להנדסת תעשייה וניהול
ד"ר יהודית אפרשטיין
ראש התכנית למערכות תבוניות, תואר שני


פרופ' אראל אבינרי
ראש התכנית לתואר שני 
בהנדסת מערכות אנרגיה והספק חשמלי

ד"ר עדי פוקס
ראש התכנית לתואר שני בהנדסה וניהול
ד"ר שי רוזנס
ראש מחלקת פרויקטי גמר


ד"ר ליאור רוזנצוייג
ראש היחידה למתמטיקה
ד"ר איתי שטרנפלד
ראש היחידה לפיזיקה
ד"ר קותי שוהם
ראש היחידה ללימודים כללים
גב' ברידיג'יט שוורץ
ראש היחידה ללימודי אנגלית
ד"ר אירמה ג'ן
ראש המרכז לקידום הוראה
ד"ר אפרת פרל
ראש תכנית SmartUp תכנית המצטיינים של אפקה